Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

zegarek
00:03
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
zegarek
00:00
Możesz zamknąć swoje oczy na rzeczy, których nie chcesz widzieć, ale nie możesz zamknąć serca na rzeczy, których nie chcesz czuć.
— Depp tak bardzo.
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks

June 21 2015

zegarek
23:55
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
zegarek
23:54
9634 009d 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
zegarek
23:47
zegarek
23:47
0074 8b77
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
zegarek
23:45
4877 ffe0 390

                                                         miszcz.
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks
zegarek
23:45

- Czy często się pan kochał w życiu?

- A co to znaczy kochać?

- Kiedy się czuje pociąg fizyczny to nie jest miłość. Miłość to pożądanie czyjejś duszy.

— Pożegnania
Reposted frombyheart byheart viachodzacyparadoks chodzacyparadoks
zegarek
23:45
zegarek
23:44
(...) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach...
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej [29 III 65]
zegarek
23:42
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, cały czas przed czymś uciekając.
— prawdziwe internety
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks
zegarek
23:41
Jak można kogoś kochać, a zarazem nie chcieć wziąć na siebie odpowiedzialności za niego ani go chronić?
— Jonas Gardell, Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek
Reposted frommhsa mhsa viachodzacyparadoks chodzacyparadoks
zegarek
23:41
Gdyby zakochanie trwało zbyt długo, ludzie umieraliby z wyczerpania, arytmii lub tachykardii serca, głodu lub syndromu odstawienia snu.
— Janusz Leon Wiśniewski, Samotność w sieci
Reposted frommhsa mhsa viachodzacyparadoks chodzacyparadoks
zegarek
23:40
9238 20a9 390
pawlikowska-jasnorzewska
zegarek
23:39
2619 2a29 390
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks
zegarek
23:36
Katowice
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
zegarek
23:34
3100 d74e 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
zegarek
23:32
2508 f858 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
zegarek
23:32
2517 9c1d 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

June 07 2015

13:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl